Porin NPT Oy

Porin NPT Oy on aloittanut toimintansa syyskuussa 2013. Yritys toimii pääasiassa metalliteollisuuden käyttöön valmistettujen Fuchs Lubricants SE:n työstö-, voitelu- ja korroosionsuojanesteiden, Belki Aps öljyseparaattoreiden ja suodatinlaitteiden, sekä DST-Chemicals A/S pesuaineiden maahantuojana ja myyjänä Suomessa.   

Porin NPT Oy:n tavoitteena on tarjota asiakkailleen yli 30 vuoden kokemuksella metalliteollisuuden nesteprosessien optimointia ja hallintaa, jonka kautta asiakkaan tuotantokustannukset vähenevät, tuotannon laadusta tinkimättä.


Analyysipalvelu

Analyysipalvelu Analyysipalvelu kuvituskuva, Oil mixture

Leikkuuemulsiot ja -öljyt

 • Pitoisuus
  • Happotitraus
  • Kokonaisalkaliteetti
  • Vuotoöljyt
 • pH
 • Infektiotestit
  • Bakteerit
  • Hiivat
  • Sienet
 • Biosidimäärä
 • Korroosiotesti
 • Vaahtoamistesti

Pesunesteet ja korroosiosuoja-aineet

 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Pitoisuus (tensidipitoisuus)
 • Korroosiotestit

Jätevedet

Testin laajuus määritellään asiakkaan kanssa yhdessä.

Nesteprosessisuunnittelu

nesteprosessisuunnittelu nesteprosessisuunnittelu kuvituskuva

Leikkuuemulsiot ja -öljyt

Työstöprosessin jäähdytysnesteelle asettamien vaatimusten kartoitus

 • Työstöneste
 • Suodatus / Suodatuslaitteistot / Kunnossapito
 • Ylläpito
 • Jätteenkäsittely

Pesunesteet

Pesuprosessin vaatimukset

 • Laitteet
 • Kemia
 • Ylläpito
 • Jätevedet

Jätevedet

Paikallisiin jätevesisäädöksiin perustuvan suunnitelman mukaan:

 • Jäteveden käsittelylaitteiden tarvekartoitukset
 • Jätevesien käsittelyt
 • Viranomaiskeskustelut

Suodatukset

 • Suodatuslaitetarpeen kartoitus
 • Suodatuslaitteiden suunnittelu ja toimitukset

Annostelutekniikka

 • Annostelutarpeen kartoitus
 • Annostelulaitteiden suunnittelu ja toimitukset

Koulutus

Leikkuu- ja pesunesteiden käyttö
Käyttöturvallisuus